Успех

В резултат от усилената работа на мениджмънта през последните години, можем да се похвалим с постигнат значителен успех в развитието на „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“. Иновативната технология няма аналог и е абсолютна световна новост.

Предназначение

Предназначена е за добив на енергия, минерални ресурси, а на изхода от етапите й се добива чиста дестилирана вода, годна за питейни нужди. Технологията е екологично чиста и не замърсява околната среда. Нейно предимство е, че може да се използва за очистване на силно замърсени индустриални води, включително и радиокативно.
Собствената технология е най-значимото предимство, с което разполага компания „Плам енерджи“ АД.

Технология

“Технологията за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“ е разработена от инженерите на компанията. Нейното цялостно развитие преминава през три технологични етапа. Технологията е без аналог в световната практика и е защитена пред Патентното ведомство на Р. България с два полезни модела с рег. No 3152 и 3153 и издаден национален патент No 66889, с подадена заявка No 112146/13.11.2015 г., собственост на „Плам енерджи“ АД.

Пилотна инсталация

Разработената пилотна инсталация за добив на Браунов газ е базова и е първият етап от цялостна многофункционална технология за добив на Браунов газ от морска вода и свързаните с този процес добив на минерални ресурси от морската вода, изключително богати на ценни полиметали. За осъществяване на първия етап компания „Плам енерджи“ АД изпълни проект за разработване на пилотна инсталация за добив на Браунов газ от морска вода до ниво изгаряне на произведения енергоносител Браунов газ, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в България.

Планирани етапи на развитие

Първи етап завършен и действащ:

Минералодобивен блок, представляващ своеобразна минодобивна инсталация за извличане на минерали, изключително богати на полиметали от неизтощаем и безкраен източник с постоянни, непроменящи се параметри във времето – морска вода.

II етап - предстоящ

Регенеративен блок за добив на електрическа енергия от получения Браунов газ, служеща за енергийно самозахранване на цялата инсталация. С този блок, инсталацията се превръща в своебразна обезсолителна инсталация за добив на питейна вода от морска вода.

III етап - предстоящ

Екологичен блок, служещ за унищожаване на битови отпадъци и конвертиране на получената енергия в електрическа. С този блок инсталацията се превръща и в енергийна, за производство на електрическа и топлинна енергия за бита и промишлеността.

Партньори

с подкрепата на:
Ceantech Bulgaria
с подкрепата на:
Climate-kic
enter-downcrossmenustrikethrough