Световна иновация

Метод за добив на полиметали от минерали от Черно море

Едно българско откритие е на път да доведе до революция в различни сфери на индустрията – металургия, енергетика, екология. Световното изобретение – „Технология за добив на Браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода“ e своеобразна миннодобивна инсталация за извличане на минерали, изключително богати на полиметали, а също и за добив на питейна вода от морето. Инсталацията може и да унищожава битови отпадъци, да произвежда електрическа и топлинна енергия за бита и промишлеността по много евтин и екологично чист начин.
„Плам енерджи“ АД (Plam Energy JSC) е акционерно дружество, регистрирано през 2015 г. в гр. София, България. Компанията е създадена като технологичен стартъп за разработване на про- екти, съсредоточени върху технологични и еко-иновации, както и върху създаването на нови патентобилни технологии в областта на възобновяемите енергийни източници. Нашето верую е „Надграждаме света с наука – START UPgrading the world with science“.

Научни направления на работа

Добив

Технология за добив на енергия и минерални ресурси от морска вода; Особено перспективен е добивът на редки метали, повечето от които са изключително скъпи на международния пазар

Извличане

Извличане на електрическа енергия от атмосферния въздух. При тази технология се извлича енергия, както от заобикалящия въздух, така и от зони с натрупано статично електричество, с което се намаляват и предотвратяват мълниите.

Пренос

Безжичен пренос на електрическа енергия в промишлени количества на големи разстояния.
Компанията Плам Енерджи АД работи и извършва развойна дейност по долуспоменатите решения:
  • добив на полиметални минерали
  • добив на редки метали
  • пречистване на хвостохранилища
  • унищожаване на радиоактивни и битови отпадъци
  • създаване на енергоносител Браунов газ
  • обезсоляване на морска вода
  • кислородно обогатяване на малки и големи територии

Регистрирайте се като инвеститор

Регистрирайте се бързо с няколко лесни стъпки и намерете интересни и интригуващи проекти
Регистрация

Партньори

с подкрепата на:
Ceantech Bulgaria
с подкрепата на:
Climate-kic
crossmenuarrow-rightcheckmark-circle