sender_email: gorst@abv.bg
sender_names: ГОРАН СТОЯНОВ
sender_message: Здравейте,
в процес на проектиране сме на автомивка към бензиностанция .
Бихме желали да приложим пречистване и повторно използване на водата за нея, чрез
технология за добиване на браунов газ.
Поздрави!
инж. Горан Стоянов
тел. 0879101319

crossmenu