Slide 1
С подкрепата на
Image is not available
Image is not available

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДОБИВ НА БРАУНОВ ГАЗ И МИНЕРАЛИ ,
БОГАТИ НА ПОЛИМЕТАЛИ, ОТ МОРСКА ВОДА

Image is not available
Slide 2
Image is not available
Image is not available
Image not available
НИЕ СМЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ В СВЕТА , КОИТО
ДОБИВАМЕ ЧЕРНИ, ЦВЕТНИ И РЕДКИ МЕТАЛИ
ОТ МОРСКА ВОДА;
Image not available
В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НАШАТА
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВЕЖДА СВОЯ ЕНЕРГИЕН НОСИТЕЛ - БРАУНОВ ГАЗ;
Image not available
ТЕХНОЛОГИЯТА ОТВАРЯ ВРАТИ КЪМ НОВ ВИД ИНДУСТРИЯ – ЕКОЛОГИЧНА МИНЕРАЛОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ;
Image not available
ПРЕДЛАГАМЕ ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ;
Slide 3
Image is not available
НИЕ СМЕ ВЕЧЕ ТУК !!!

С Хоризонт до 2035 г . близо 100 нови индустрии, несъществуващи в момента, ще определят повече от 45% от световната икономика.

Slide 4
Image is not available
Image is not available
ВИЗИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В ЕВРОПА ДО 2050 Г. ГЛОБАЛНА КАРТИНА И ПЕРСПЕКТИВА
Image not available
До 2050 г., ще има 9,7 милиарда хора в света;
Image not available
Използването на ресурси може да се увеличи със 120% между 2010 г. и 2050 г.;
Image not available
През 2050 г., добивът на метали по света ще се увеличи с 50 %. Добивът на неметалните минерали ще нарастне със 100 %;
Image not available
Урбанизацията ще бъде ключов фактор за потреблението на индустриални минерали и основни метали;
Image not available
Декарбонизацията ще бъде ключов двигател в много вериги на стойността за минерални суровини;

Партньори

с подкрепата на:
Ceantech Bulgaria
с подкрепата на:
Climate-kic
crossmenu