инж. Чавдар Каменаров
инж. Чавдар Каменаров
учен, откривател и изобретател

изп.директор на „Плам Енерджи“
Мениджър на SIRA

„Човечеството е готово да премине на една по-висока скорост в технологичното си познание“
Цвета Кирилова
Цвета Кирилова
изп.директор на „Плам Енерджи“
„България е на прага на революция на чистата енергия“
Георги Тутанов
Георги Тутанов
Маркетинг и Продажби
Успехът идва тогава, когато знанията се превръщат в икономически резултат.
Яна Трендафилова
Яна Трендафилова
Стратегии и Корпоративно развитие
Ние мислим за безопасността, ефективността и екологичния отпечатък.
инж. Георги Динков
инж. Георги Динков
Производство
Засилваме отговорността на науката към обществото за по-добро качество на живот на хората по света.
Георги Мавров
Георги Мавров
Управление на знанието
Колкото повече знание е добавено в един продукт, толкова по-ценен става той.
Александър Сапаревски
Александър Сапаревски
Стратегии и корпоративно развитие
Мирослав Бейков
Мирослав Бейков
Финансов директор
инж. Пламен Каменаров
инж. Пламен Каменаров
Производство
инж. Чавдар Каменаров
Цвета Кирилова
Георги Тутанов
Яна Трендафилова
инж. Георги Динков
Георги Мавров
Александър Сапаревски
Мирослав Бейков
инж. Пламен Каменаров
previous arrow
next arrow

Партньори

с подкрепата на:
Ceantech Bulgaria
с подкрепата на:
Climate-kic
crossmenu