sender_email: a7kolev7@gmail.com
sender_names: Александър Александров
sender_message: Здравейте г-ж Кирилова!

Прегледах презентацията. Не съм правил задълбочен анализ, но има неща, който се виждат на първо четене. Все пак имам 12 години стаж в това направление и внедрени ноу хау, в това число и газификация с оксиводород и бързо се ориентирам в ситуацията.
ПО ВЪПРОСА С МЕТАЛИТЕ
Технологията има своята переспектива ако бъде доработена до нуждите на пазара, защото всички метали, който се получават не са в нужното съдържание за да се преработят по нататък от купувачите на руда. Ще ви дам пример - за лития. Съдържанието на лития в морската вода е 0.17 мг на кг. При Вас след обработката Вие получавате 4 мг на литър (презентацията от Пловдив - стр 429 ред 19 на таблицата с анализите ), а за да се продаде продукта на пазара като стандартна литиева руда е нужно да се получи от 60 000 до 90 000 мг на литър. Аналогично е положението и с всички други получавани метали. При това положение всички видове руди получени по този начин нямат пазарна стойност.
Освен това ако анализираме какво ни предлагат водещите фирми в света - при аналогични технологии работещи поне 20 години.
Те също извличат метали от морска вода, но по доста видове метали излиза като готов продукт чист метал - имаме съдържание 99 %.
И тези технологии са проверени и съществуват отдавна като действащи заводи - в света има поне 60- 70 завода. работещи по такива технология.
ИЗВОД: Технологията като разработка е ноу хау с бъдеще, но получените продукти в момента нямат пазарна стойност.
Трябва да има технологично доработване, за да имате готов продукт с пазарна стойност.
По ВЪПРОСА С БРАУН ГАЗА
Съгласен съм с всичко, което е написано. Но в момента има и други електролизери с коефициенти между получена и вложена енергия - 3.84 и те са конкурентни фирми на пазара. Даже в България до края на месец януари ще има монтиран български електролизер с такъв коефициент и по тази технология.
Разликите са следните: -- При Вас от 1 литър вода получавате 1.866 литра газа а при тях от 0.373 литра се получава същото количество. -- При тях се работи с обикновено вода и стойността на електролизера е 1800 евро - РАЗМЕРИ (В/Ш/Д - СМ ): 30/30/60. Тъй като технологията е получаване на атомен Браун газ - аналогична е на Вашата, аз предполагам,че с морска вода, показателите им ще са още по добри. Но подобни или аналогични решения има в Китай - имат фирми с над 1500 броя обекта. където са внедрени техните електролизери и това са големи по мощност обекти - примерно от 5 Мвт до 40 Мвт. При опит на работа на тези фирми над 15 - 20 години.
Така че в това направление има доста продукти на пазара, въпроса е вашия продукт да е по добър като показатели и с приемлива цена.
ПО МОЯ ВЪПРОС - имам суровина вода със съдържание на литий 300 мг на литър, с обща минерализация 264 грама на литър - това е много висок показател - направо е шампион.
Можем да Ви испратим образци.
- може ли да постигнете 60 000 - 90 000 мг в готовия продукт - на 1 кг руда.
- оферта за оборудването с капацитет преработена вода до 200 тона вода на ден, работни 24 часа непрекъснат режим.
При тези технологии на пазара е има търсене на оборудване с висока производителност, за да имаме големи обеми на готовия продукт и сравнително неголеми срокове на откупуване на вложените инвестиции.
Александър Александров

crossmenu